Coach Kineziológia


A kinezológia görög szóösszetétel, kinesis mozgást, logos pedig tudományt jelent. A kineziológia alternatív, készség- és képességfejlesztő módszer, célja a test energetikai egyensúlyának helyreállítása, az egész szervezet öngyógyító mechanizmusának aktivizálásával. A kineziológia a szervezetünk szabad energiaáramlásának biztosítását, az energiák útjában álló akadályok feloldását célozza arra az életterületre vonatkozóan, ahol jobbulást, pozitív változást szeretnénk elérni, a felborult egyensúlyt állítjuk vissza.

A coaching egyéni fejlesztő beszélgetés, amelyet a coach elsősorban célirányos kérdéseivel irányítva vezet. A szó a sportpszichológiából ered, ahol a coach, mint edző szerepelt a sportoló mellett. A coaching beszélgetések során az ügyfél önismerete fejlődik, képességei megerősödnek, problémái, céljai megfogalmazódnak, új alternatívák nyílnak meg. A coach a folyamatot kérdéseivel irányítja, segíti, hogy az ügyfél rátaláljon saját válaszaira, és ha kéri, tanácsot is ad. A coaching csodálatosan kiegészíti a kineziológiát, mert míg a kineziológia feltárja és feloldja az elakadás blokkjainak gyökerét, addig a coaching a jelenre és jövőre fókuszálva keresi a megoldásokat. Így hatásuk hosszú távú.

A coach kineziológia speciális energetikai korrekciós technikák segítségével feloldja a jelenbeli és múltbeli energetikai blokkokat, ezáltal energetikai egyensúlyt hoz létre a testben és aktiválja a test öngyógyító mechanizmusát.

A coach kineziológus munkája során izomtesztelést is használ . Az izmok és az agy szoros kapcsolatban vannak egymással. Agyunk, mint egy computer tárolja az információkat. Tehát tudatos emlékezés nélkül is , izomteszteléssel előhívhatók azok az emlékek a tudatalattiból, amelyek egymásra épülve létrehozták a jelenbeli problémát.

Fogantatásunk első percétől stresszek, lelki traumák érnek minket. A stressz sejtmemória szinten rögzül. Ez az energetikai blokk. Agyunk tárolja az átélt kudarcokat, félelmeket, bánatokat,(energetikai blokkokat) és ezzel együtt saját válaszreakcióinkat: a sértődöttséget, haragot, ellenállást, közömbösséget..... Amikor életünk során ismét hasonló stressz helyzetekbe kerülünk, a régi beidegződések szerint reagálunk a külvilágra. Mondhatni esélyünk sincs, hogy változtassunk rajta, de ebben segít a coachkineziológia. Az energetikai egyensúly létrehozása, a blokk feloldása a problémát nem oldja meg,csupán a lehetőséget kínálja fel a változtatásra. A kliens döntése, hogy él a szabad választás lehetőségével, és a régi minta helyett az újat választja, avagy marad a régiben.

A Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia (TEK):

A TEK Kineziológia személyi, életvezetési, probléma megoldási, stressz redukciós tanácsadó módszer, melynek célja az életminőség, közérzet javítása belső erőforrásaink aktivizálásával. Hatékonyan befolyásolja a test energia-áramlását, így energetikai egyensúlyt hoz létre. Az önbizalom, az öngyógyítás, önfejlesztés lehetőségét és eszközeit adja kezünkbe. Olyan speciális tanácsadó rendszer, mely több idősíkban és dimenzióban vizsgálja a probléma kialakulási és megoldási mintáit, s ezzel a legteljesebb tanácsadási lehetőséget biztosítja az ügyfél számára. Speciális technikákkal feltérképezhető, hogy milyen dimenziókban, melyik generációnkban blokkolódtak, vagy léptek működésbe azok a minták, amelyek a jövőbeli célunk megvalósítását akadályozzák.

A generációs háttér feltérképezésének eredményeképpen a kezelések pozitív hatása családunkban is érvényesül. Mindaz, ami valaha velünk történt, amit generációs őseink átéltek, amit más dimenziómintában megtapasztaltunk ott van körülöttünk, hatást gyakorol életünkre, gondolatainkra, érzelmeinkre. Ezzel az információs térrel dolgozunk, amikor a Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia protokollja alapján oldásokat végzünk.

Megváltozott emberi kapcsolatok, kiegyensúlyozott, harmonikus életvitel, a  legbiztosabb jelei a változásnak.

A TEK Tanácsadó segíti ügyfelét életmódja, életvitele, életszemlélete megújításában, a minőségileg jobb élet elérésében. Feladata az értékek és jövőkép tisztázásáról és célok kitűzéséről szól, annak érdekében, hogy az adott személy kielégítő, sikeres és teljes életet éljen. Segít az élet kihívásaival kapcsolatos aktív, hatékony, pozitív, dinamikus problémamegoldásban.

Egészségügyi szolgáltatásként nem értékelhető, képességfejlesztéssel foglalkozik, illetve önismereti, személyiségfejlesztő jellegű .

Célja: a teljesítmény, önismeret, alkalmazkodási képesség növelése.

Várom szeretettel jelentkezésed: 0670/452-4057 peterfy.monika@gmail.com

Péterfy Mónika egyéni vállalkozó Cím: 2040 Budaörs Aradi utca 58. Tel.:0670/452-4057                                       email: peterfy.monika@gmail.com Nyilvántartási szám:50353341 Adószám: 67519615-1-33 Statisztikai számjel: 67519615-8559-231-13 Bankszámlaszám:OTP.:11742173-21079090